Omgaan met epilepsie - Status epilepticus

Status epilepticus

Men spreekt van een status epilepticus als de ene aanval overgaat in de volgende zonder dat de persoon tussendoor bijgekomen is. De aanval(len) duren langer dan 30 minuten.Deze toestand is relatief zeldzaam, maar komt bij hersentumorpatiënten voor. Als een aanval langer dan 5 minuten duurt, is het raadzaam een arts te waarschuwen, 112 te bellen. Gaat de aptient van de ene aanval over op de andere dan moet zeer snel zeer adequaat worden gehandeld en een infuus met een hoge doze anti-epileptica worden ingebraht. Een (hersentumor) patiënt kan door een status epilepticus komen te overlijden. Het is dus een zeer gevaarlijke situatie.

Lees hierover ook het boek van Gonda Hervaud, haar man, hersentumorpatiënt, kwam in een status epielticus en is overleden. (de opbrengst van het boek gaat naar Stichting STOPhersentumoren.nl

De hersentumor informatie website

  Zwart op wit 
de beste hersentumor informatie!  

Deze website is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van

Stichting STOPhersentumoren.nl