Skip to main content

Omgaan met beperkingen door hersentumor

hersentumor leven met beperkingenEen hersentumor kan het leven aardig beinvloeden. Vaak komen er grote beperkingen naar voren. Welke beperkingen en de hevigheid daarvan hangt van vele zaken af zoals het type hersentumor, de locatie, de grote van de tumor, de behandeling en het stadium waarin hij zich bevind. Hieronder een lijst van de meest voorkomende beperkingen met een link naar meer informatie over het daarmee omgegaan.