Skip to main content

Omgaan met epilepsie - Als omstander helpen tijdens aanval

Hoe kan een omstander de patiënt helpen tijdens een grote aanval?

Over het algemeen zal de patiënt zelf niets merken van het insult. Hij/ zij is buiten bewustzijn gedurende de aanval. Over het algemeen houdt een epileptische aanval vanzelf op.

Tips voor de omstander(s) tijdens de aanval:

 • Houd nieuwsgierige voorbijgangers op afstand
 • Probeer het hoofd te beschermen door er iets zachts onder te leggen
 • Maak knellende kleding los (jas, stropdas)
 • Neem een eventuele bril af
 • Blijf bij de persoon, observeer wat er gebeurt en houd de tijd bij
 • Verplaats de persoon alleen als de situatie waarin hij /zij zich bevindt onveilig is
 • Kijk of de persoon medische gegevens bij zich heeft, bijvoorbeeld een SOS-hanger om nek of arm
 • Kijk of de persoon een neusspray bij zich draagt (Midazolam) en geef 2 pufjes in ieder neusgat.

Na de aanval:

 • Als de aanval voorbij is en de persoon verslapt, leg hem/haar dan op de zij. Doe het hoofd iets naar achteren en verwijder zonodig een loszittend kunstgebit. Dit om de ademweg vrij te maken.
 • Blijf bij de persoon tot hij /zij weer goed bij kennis is, vertel wat er gebeurd is en stel hem/haar gerust.  Epilepsie patienten komen vaak heel verward en bang bij. Door te herhalen wat er gebeurd is komen ze tot rust.

Wat moet de omstander NIET doen bij een aanval?

 • Probeer niets tussen de tanden te stoppen. Meestal is het hiervoor toch te laat, omdat de kaken al op elkaar geklemd zijn. U kunt uw vingers in gevaar brengen of indien u iets hards gebruikt de tanden van de betrokkene beschadigen.
 • Probeer de heftige bewegingen van armen en/of benen niet tegen te houden, dit heeft geen zin en kan spierbeschadiging en/of botbreuken van de betrokkene veroorzaken. Haal, zo mogelijk, wel voorwerpen in de omgeving van de betrokkene uit de weg zodat deze zich niet onnodig kan bezeren.
 • Leg de patient NIET in de stabiele zijhouding, dat heeft geen enkele zin met de schokkende bewegingen of overstrekking door de aanval. Hou wel de ademhaling in de gaten.
 • Verplaats de betrokkene niet indien deze zich tenminste niet in een onveilige situatie bevindt.
 • Mond-op-mond beademing heeft geen zin, de luchtwegen zijn geblokkeerd
 • Geef niets te eten of te drinken tot de betrokkene goed bij bewustzijn is.
 • Geef geen extra anti-epileptica. Vaak wordt een rectiole (vloeibare vorm van het medicijn dat via de anus wordt toegediend) voorgeschreven. Dit is een schijnveiligheid. En kan niet ingebracht worden zolang de patient in een aanval is. (Je krijgt kleren niet of nauwelijks uit, en bechadigd de anus).  worden indien dit voorgeschreven is. Als de patiënt of partner een neusspray tegen epilepsie bij zich draagt (Midazolam), geef dan 2 pufjes in ieder neusgat en wacht af.