Skip to main content

Leven met een hersentumor - Emotionele stress

Omgaan met emotionele stress

hersentumor omgaan emotionele stressEen hersentumor diagnose en behandeling is zwaar en de ene persoon gaat er makkelijker mee om dan een ander. Een hersentumor diagnose geeft vaak heel veel emotionele stress bij de patiënt maar ook bij de naasten, met name de ouders of de partner van de patiënt. In dit artikel zullen we een aantal algemene adviezen geven ten aanzien van het omgaan met de stressvolle situatie waarin u zich nu bevindt. Let wel, er zijn geen goede of slechte manier om met spanningen om te gaan. Ieder reageert op de manier zoals die het beste bij hem/haar past. Bedenk dat u altijd om hulp bij de verwerking kunt vragen welke u in het geval van een hersentumor ongetwijfeld dan ook aangeboden zal worden. Besef ook goed dat zaken soms wat tijd hebben om verwerkt te kunnen worden.

Enkele tips:

 • Onderhoud een goed contact met de huisarts, daar deze vele ingangen kent voor hulp en met zijn ervaring goed kan inschatten wat er bij een ernstige ziekte zoals hersentumoren komt kijken
 • Praat goed met uw partner en houdt u daarbij niet groot. Partners proberen in dit soort situaties elkaars gevoelens vaak te sparen. Door zich flink voor te doen hoopt men de partner geen extra verdriet te doen. Dit is in zo'n geval echter nauwelijks meer mogelijk, natuurlijk heeft de partner ook verdriet. Samen erover praten en samen verdriet delen kan een grote steun zijn voor u maar ook voor die partner. Geef elkaar daarbij de ruimte om te huilen, dit kan een goede uitlaatklep zijn voor opgehoopte spanning, onzekerheid, verdriet en angst. Vaak worden zaken naar zo'n gesprek ook weer een stuk duidelijker
 • Soms kan het fijn om een vertrouwenspersoon te zoeken. Dit kan uw partner zijn, een goede vriend of een familielid. Soms is juist een derde persoon de aangewezen persoon, bijv. een huisarts of een maatschappelijk werker. Iemand waar u tegenaan kunt praten en die meedenkt met de problemen die u ziet. Praat met uw vertrouwenspersoon ongeremd over de stresssituaties, gevoelens van ontkenning, schuldgevoelens, boosheid, en depressieve gevoelens die u voelt.
 • Overweeg sterk om ook professionele hulp in te schakelen. Vaak is dat soort hulp bij een hersentumor kosteloos voor u. Een hersentumor diagnose is niet niets en veel hersentumor patiënten en naasten zoeken vroeg of laat professionele psychologische hulp. Voor hun is het dagelijks werk en mensen zoals u te helpen. Meer informatie hierover staat in ons artikel "Psychologische hulp".
 • Accepteer ook als u nog even niet over uw ziekte wilt praten. Sommige mensen kunnen juist niet over hun gevoelens praten en trekken zich terug in zichzelf. Zij worden stil en lijken onbereikbaar voor woorden die betrekking hebben op de ziekte en raken geïrriteerd als zij daartoe gedwongen worden. Ook dit is een manier om met de moeilijke situatie om te gaan. Vaak is dit een soort zelfbeschermingsmechanisme in de beginfase en lukt het in een later stadium wel om te praten.
 • Soms helpt het schijven van een dagboek of blog. Het is soms moeilijk gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Om die reden kan het soms goed zijn zaken op te schrijven of op te nemen. Gevoelens en gedachten op papier zetten of inspreken kan een goede manier zijn om alle rondzwevende gedachten eens op een rijtje te zetten. Het heeft als bijkomend voordeel dat ze later nog eens overgelezen kunnen worden..
 • Accepteer hulp van anderen zonder u schuldig te voelen of het idee te hebben dat u iets terug moet doen. Het geeft de ander vaak ook een geweldig gevoel als die persoon u bij zoiets kan en mag helpen
 • Zorg goed voor uzelf en stel grenzen. De omgeving is vaak ook geschokt zijn door de hersentumor diagnose en de gedachtens die dan opeens heel dicht bij hun komt. Dit is begrijpelijk en normaal, maar het kan voor u en uw partner heel moeilijk zijn om iedere keer weer het hele verhaal opnieuw te vertellen. U zou hiervoor een contactpersoon kunnen aanstellen, iemand die u vertrouwt en die op de hoogte is van de hele situatie en namens u dat doorverteld en waar u mensen naar kunt verwijzen. Ook een blog of e-mail kan hierbij vaak een uitkomst bieden. U hoeft het verhaal dan maar één keer te vertellen en elke keer als er iets nieuws is eenmalig aan te vullen en uw naasten kunnen wanneer ze willen direct de laatste stand van zaken lezen zonder u daarvoor lastig te vallen. Zie voor aanvullende tips over het praten over de diagnose met anderen ook ons artikel "Praten met anderen"
 • Veel mensen kunnen baat hebben bij lotgenotencontact. Dit zijn mensen die in soort gelijke situaties zitten of gezeten hebben en daaruit veel kennis en ervaring hebben waarmee ze u snel verder kunnen helpen. Deze mensen weten ook het best wat u doormaakt en waarmee ze wellicht kunnen helpen. Meer informatie in ons artikel "Lotgenoten contact" en/of neem contact op met Vereniging hersenletsel.nl. Ook kan het lezen van blogs van lotgenoten, zoals die veel op onze maar ook op de website van Stichting STOPhersentumoren.nl erg verhelderend werken en laten zien hoe anderen met bepaalde problemen zijn omgegaan.
 • Op Internet is veel informatie te vinden. Helaas zijn deze artikelen niet altijd even objectief, goed en in veel gevallen lang niet meer up-to-date. Controleer aan de hand van zaken als recente nieuwsberichten en sociale media activiteiten of de site nog wel actief onderhouden wordt. Zaken die betrouwbaar lijken maar al jaren niet meer of slechts sporadisch worden geüpdatet bevatten veel ouden en foute informatie hetgeen zonde van u tijd kan zijn. Heeft u vragen over internetsites of over artikelen die u daar gevonden heeft dan kunt u deze altijd bespreken met uw arts, die kan dan ook gelijk vertellen tot hoeverre de informatie voor uw situatie van belang is.
 • Alternatieve geneeswijzen. Het komt regelmatig voor dat mensen, met name door de slechte toekomst perspectieven op zoek gaan naar een alternatieve of een aanvullende behandelingen. Hier wordt door mensen en ook doktoren vaak heel verschillend over gedacht. Aarzel nooit om, als u hier vragen over heeft, deze te stellen aan uw arts. Het is belangrijk om uw arts te informeren welke alternatieve geneesmiddelen u gebruikt. Hou daarbij ook in het achterhoofd dat er genoeg mensen zijn die geld willen verdienen aan uw wanhoop en angst. Let daarom goed op, vooral als het om dure therapieën gaat waarvan alleen zijzelf zeggen dat het werkt.