Skip to main content

De Nederlandse hersentumor registratie

Dutch Brain Tumour Registry DBTR hersentumor landelijke registratieHet belangrijkste orgaan voor cijfers over alle vormen van kanker, waaronder ook hersentumoren is het het Intergraal Kankercentrum Nederland. Een belangrijk onderdeel in het registreren van hersentumoren gebeurt in Nederland in de Dutch Brain Tumour Registry, afgekort als DBTR.

Dutch Brain Tumour Registry (DBTR)

Het Dutch Brain Tumour Registry is voortgekomen uit de samenwerking tussen IKNL en de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO), een multidisciplinaire werkgroep gericht op diagnostiek, behandeling, zorg en onderzoek van patiënten met een neuro-oncologische aandoening.

Doel DBTR

De Dutch Brain Tumoour Registry heeft tot doel:

  • De zorg voor patiënten met een neuro-oncologische aandoening inzichtelijk te maken
  • Bij te dragen aan de kwaliteitsbewaking en -verbetering van neuro-oncologische zorg in Nederland

Data DBTR

Hiervoor wordt sinds 2014 via de neuro-oncologie in ziekenhuizen van elke hersentumor patiënt bepaalde hersentumor informatie verzameld voor:

  • Landelijke rapportages
  • Rapportages aan ziekenhuizen / MDO's

De structuur van deze database is gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en deze bevat:

  • Circa 95% van alle nieuwe gevallen van kanker
  • Begin 2018 al ruim 2 miljoen cases
  • Momenteel ruim 100.000 cases per jaar
  • Dataverzameling, analyse en rapportage door IKNL