Skip to main content

Omgaan met werk bij een kind met hersentumor

Werken als je kind een hersentumor heeft.

Als je kind een hersentumor heeft komt je werk vaak aardig in de knel. Hieronder een lijst met ingangen voor informatie over werk en gezondheid, juridisch advies of bemiddeling bij geschillen met werkgevers. Ook vind je hier informatie over werknemersverzekeringen, waaronder de Wajong.

Juridisch Steunpunt Regelrecht
Juridisch advies over zorg, vervoer, onderwijs, sociale zekerheid, wonen, werk, verzekering of belasting, aan leden van patiëntenverenigingen aangesloten bij Ieder(in)

Denkhulp
Een app die antwoord geeft op vragen over werk en inkomen van chronisch zieke werknemers

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Informatie en uitvoering van werknemersverzekeringen, waaronder Wajong

Wijzer met Welder
Voor iedereen met gezondheidsvragen of een chronische beperking, biedt onafhankelijke informatie op het gebied van gezondheid, ziekte en werk

Stichting Zorg Zonder Zorgen
Bemiddeling met werkgevers en banken